លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Valentine Day)

១៤​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​យុវជន​ហាក់​មិន​ជ្រួលជ្រើម​ដូច​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុនៗ​

ថ្ងៃ​ទិវា​នៃ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​​(Valentine Day)​​ស្ដ្រី​ជនជាតិ​​ជប៉ុន​​ធ្វើ​រឿង​​មួយ​​ប្រឆាំង​នឹង​​ទម្លាប់​ចាស់​

១៤​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​យុវជន​ហាក់​មិន​ជ្រួលជ្រើម​ដូច​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុនៗ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ