លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (UNស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឡើងវិញដល់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី)

 អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​UN​ស្នើរដ្ឋាភិបាល​ផ្តល់​សិទ្ធិឡើង​វិញ​ដល់អតីត​អ្នកកាសែត​អាស៊ីសេរី​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ