លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Miss Grand Cambodia)

មហាហង្សទទួលសិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតMiss Grand Cambodiaរយៈពេល៤ឆ្នាំជាប់គ្នា

អត្ថន័យ​ឈុត «​ទេ​ពី​ស្រ៊ី​សួគ៌​បវរ​ឦសាន​បុរៈ​» ដែល​គ្រង​លើ Miss Grand Cambodia 2018