លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (MesutOzil)

Ozil​​ចាកចេញ​ពី​​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​​អាល្លឺម៉ង់​​ក្រោយ​មាន​​ការរិះគន់​