លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Global Witness ​ឃាតកម្ម​)

Global Witness គួរ​ពាក់ព័ន្ធ​ការស្នើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ស៊ើប​ករណី​ឃាតកម្មលោក​កែម ឡី ឫ​ទេ​?

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ