លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Cambodianidoljunior​)

Cambodian idol junior​​សបញ្ជាក់​​កាន់តែច្បាស់​​ពី​សមត្ថភាព​​ច្រៀង​​របស់​​កុមារ​កម្ពុជា​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ