បទសម្ភាសន៍ - សុខភាព

 ក្អែរ ក្អួត ចុកពោះ ស្ទះ​រន្ធ​ទឹកភ្នែក​និង​បញ្ហា​ផ្សេងទៀត​ដែល​ទារក​តែង​ជួបប្រទះ​

 ជំងឺ​រលាក​សន្លាក់​និង​ការព្យាបាល​

 ជំងឺ​គ្រុនឈីក​

  ជំងឺ​ឫសដូងបាត​

 ជំងឺមហារីក​កុមារ​ដែល​មន្ទីរពេទ្យ​បេះដូង​ជប៉ុន​ឧដុង្គ​ជួប​ញឹកញាប់​