នាទីសំខាន់ៗ - នាទីសុខភាពនិងសម្រស់

 ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនិងរោគសញ្ញា

 ស្វែងយល់ពីជំងឺរលាកទងសួត

 ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងវិធីការពារ

 បញ្ឈប់ទម្លាប់ពេលព្រឹក៥យ៉ាង បើមិនចង់ធាត់ជ្រុល

 សញ្ញានៃជំងឺបេះដូង ដែលអ្នកគួរព្រួយបារម្ភ