បទសម្ភាសន៍ - បច្ចេកវិទ្យា

រថយន្ត​ប្រឡាក់​នៅ​រដូវភ្លៀង តើ​គួរ​លាង​សម្អាត​ញឹកញាប់​ដែរ​ទេ​?

 តិច​និក​បើកបរ​រថយន្ត​កាត់ទឹក​ដែល​អ្នកបើកបរ​គួរតែ​ដឹង​