បទសម្ភាសន៍ - បច្ចេកវិទ្យា

 និស្សិត​២​រូប​បង្កើត​ឧបករណ៍​និយាយ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​

រថយន្ត​ប្រឡាក់​នៅ​រដូវភ្លៀង តើ​គួរ​លាង​សម្អាត​ញឹកញាប់​ដែរ​ទេ​?

 តិច​និក​បើកបរ​រថយន្ត​កាត់ទឹក​ដែល​អ្នកបើកបរ​គួរតែ​ដឹង​