បទសម្ភាសន៍ - ៥សំណួរទៅអ្នកនយោបាយ

 ​លោក​​ហ៊ុន ម៉ា​នី​​៖​​ទោះ​ខ្ញុំ​​ជា​កូន​​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​​ តែ​​បើ​ខ្ញុំ​​មិន​ព្យាយាម​​​ក៏​​មិន​​ជោគ​ជ័យ​​ដែរ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ