លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​MacBook)

iPhone​​និង​MacBook​​ជំនាន់​ក្រោយ​​អាច​នឹង​​សាក​ថ្ម​ឲ្យ​គ្នា​​បាន​ដោយ​មិន​ប្រើ​ខ្សែ​

iPhone​ឬ​MacBook​​ជំនាន់​ក្រោយ​​អាច​នឹង​សាក​ថ្ម​​ដោយ​ឥត​ខ្សែ​

Apple​​ទើប​​ប្រកាស​ក្ដៅៗ​​ថា រកឃើញ​​បញ្ហា​អាច​កើត​ឡើង​​លើ​​IPhone X​​និង​MacBook