លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​​ប្រទាន​​២​លាន​ដុល្លារ​​)

ព្រះមហាក្សត្រ​​និង​សម្តេចម៉ែ​​ព្រះរាជទាន​ទ្រព្យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​២​លាន​ដុល្លារ​​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​កូវី​ដ​-១៩​