លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​​ បាតុភូត​ផ្គរ​រន្ទះ)

ក្រសួង​ធនធានទឹក​​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​ផ្គរ​រន្ទះ​ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​​