លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះសីហនុ (រាម))

 ក្រសួង​បរិស្ថាន​ព្រមាន​ចាត់​វិធានការ​ច្បាប់​ចំពោះ​ជន​ដែល​ទន្ទ្រាន​យក​ដី​ក្នុង​តំបន់​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះសីហនុ