លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​អ្នកលក់​ដំឡើងថ្លៃ​)

 ក្រសួង​នឹង​ចាត់វិធានការ​ទៅតាម​ផ្លូវច្បាប់​​ចំពោះ​អ្នកលក់​ទាំងឡាយ​ដែល​នៅតែ​បន្ត​ដំឡើងថ្លៃ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ