លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ)

លទ្ធផល​​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​​កាលពី​ព្រឹក​មិញ​