លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា)

 មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​អំពាវនាវ​ដល់​សប្បុរស​ជន​ជួយ​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​

 រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ដាក់​ដំណើរការ «​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​» នៅថ្ងៃនេះ​

 លោក​ហ៊ុន សែន​៖ មាន​ហេតុផល​៣​សំខាន់ ដែល​នាំ​ឲ្យ​បង្កើត​«​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​»

 លោក​ហ៊ុន សែន ចុះហត្ថលេខា​រួចរាល់​ក្នុង​ការបង្កើត​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា​