លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

 ក្រសួង​នឹង​ចាត់វិធានការ​លើ​គ្លីនិក​«​យឹម ផល្លា​»​បើ​រកឃើញ​កំហុស​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ