លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត)

ប្រទះ​ឃើញ​សិលាចារឹក​ភាសាសំស្ក្រឹត​មួយ​ផ្ទាំង​នៅក្នុង​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត​

រកឃើញ​ជើង​ទ្វារបាល​នៅ​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត ក្រោយពី​រកឃើញ​ដងខ្លួន​កាលពី​៣​ឆ្នាំមុន​

 អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​កំពុង​ជួសជុល​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត ដែល​ខូចខាត​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង