លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​)

 រដ្ឋាភិបាល​មាន​វិធានការថ្មី​​ពិសេស​​ជុំវិញ​​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​នៅ​​ខែ​កក្កដា​​ខាង​មុខ​​​

ក្រ​សួង​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​កំណត់​​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ត្រូវ​​លក់​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១២-​២១​ ខែ​​សីហា​​

ពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​ត្អូញត្អែរ​​ពី​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​

ក្រ​សួង​​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម​​កំ​ណត់​​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ពី​​ថ្ងៃ​​ទី​​២២​​ឧសភា​​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​​០១​​មិ​ថុនា​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ