លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក)

 ចិន​គំរាម​​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​​ដែល​លក់​​អាវុធ​ឲ្យ​តៃវ៉ាន់​

Facebook Twitter Google និង Telegram​​ប្រកាស​ផ្អាក​​ជួយ​ប៉ូលិស​​ហុងកុង​

 ចិន​នឹង​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក ដែល​លក់​អាវុធ​ឲ្យ​តៃវ៉ាន់​

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ស្នើ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​ ជួយវិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ថាមពល​អគ្គិសនី​

លោក​ត្រាំ​​ដាក់​បម្រាម​​មិនឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​​ប្រើ​ឧបករណ៍​​ដែល​គំរាម​សន្ដិសុខ​ជាតិ​