លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ អ្នកស្រីយីងឡាក់)

តុលាការ​​ប្រកាស​សាលក្រម​​ហើយ​​អ្នកស្រី​​យី​ង​ឡាក់​​ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​​៥​ឆ្នាំ​

តុលាការ​កំពូល​ថៃ​​នៅតែ​ប្រកាស​​សាលក្រម​​ទោះ​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់​​បាន​រត់​ភៀសខ្លួន​