លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ រំលោភសម្លាប់)

កាក​ក​បាទ​ក្រហមចូល​បុណ្យសព​កុមារពីរ​នាក់​បងប្អូន ដែល​ត្រូវគេ​រំលោភ​សម្លាប់​២០​លាន​រៀល​