លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ)

​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុនសែន​​អំពាវនាវ​៦​ចំណុច​បង្ការ​​និង​ទប់ស្កាត់​ក្នុង​ទិវា​ជាតិ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ​​