លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (១៤កុម្ភៈ)

១៤​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​យុវជន​ហាក់​មិន​ជ្រួលជ្រើម​ដូច​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុនៗ​

ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ​ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

ក្រសួងវប្បធម៌៖ទិវានៃក្ដីស្រលាញ់គួរជាឱកាសចែកចាយក្តីស្រឡាញ់ ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន

ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីណែនាំពីវិធានការទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ

ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ​ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

១៤​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​យុវជន​ហាក់​មិន​ជ្រួលជ្រើម​ដូច​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុនៗ​

 ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ៖​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ​ប្រាប់នារីៗ​កុំប្រគល់​ខ្លួនឱ្យបុរសណា​ទាំងអស់​

រដ្ឋសភា​យកថ្ងៃ១៤កុម្ភៈប្រជុំ​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណត់​ទោស​លើ​អ្នក​ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ

 វិធានការ​​៤​ចំណុច ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ ដើម្បី​ទប់ស្ដាត់​ សកម្មភាព​ ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ​​

ថ្ងៃ១៤​​កុម្ភៈ​ជា​អ្វី?​​