លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ឯកអគ្គរាជទូតអឺរ៉ុប)

 ​លោក​ហ៊ុន សែន​៖​​ទូត​អឺរ៉ុប​ថ្មី​បន្ត​ធ្វើជា​ដៃគូ​ជួយ​កម្ពុជា​​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​​