លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ឧទ្យានជាតិរាម)

 រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បញ្ជាក់​ពី​ការគ្រប់គ្រង​នៅ​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះសីហនុ​«​រាម​»

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ទទូច​ឱ្យ​បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់​នូវ​ការលក់ដូរ​ដី​នៅ​ឧទ្យាន​ជាតិ​រាម​