លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ឥណ្ឌូនេស៊ី-ចិន​ សមុទ្រចិនខាងត្បូង)

ប្រធានាធិបតី​​ឥណ្ឌូនេស៊ី​​ទៅ​កោះ​Natuna​​ដូច​ចង់​ផ្ញើ​សារ​​ឌឺដង​ដាក់​ចិន​