លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រា)

 ថៃ​ស្នើ​​អង់គ្លេស​​ធ្វើ​បត្យាប័ន​​អតីត​​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​​យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា​