លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អ្នកគ្រូពេទ្យ​មីយ៉ាន់ម៉ា)

អ្នក​គ្រូពេទ្យ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ម្នាក់​​ត្រូវ​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​​ដោយសារ​បង្ហោះ​​រូប​សិច​ស៊ី​