លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អំពើជួញដូរមនុស្ស)

 លោក​ស​ខេង​ប្តេជ្ញា​លុបបំបាត់​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ឱ្យ​អស់ពី​កម្ពុជា​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ