លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អាជីវកម្មខ្សាច់)

 តើកម្ពុជានឹងមាន​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​ទេ បើ​បិទ​ការ​បូម​ខ្សាច់ ថ្ម និង​វា​រី​អគ្គិសនី​មិនឲ្យ​មាន​?

ពលរដ្ឋ​តំបន់​ព្រែក​ថ្ម​រូង​ឯកភាព​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ខ្សាច់​តែ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​...

តើ​សារាចរ​និង​សេចក្តីប្រកាស​គ្រប់គ្រង​លើ​អាជីវកម្ម​ខ្សាច់​នឹង​ផ្តល់​ផល​វិជ្ជមាន​អ្វីខ្លះ​?

លោក​សុន​ឆ័យ ស្នើ​ក្រសួង​រ៉ែ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៃ​ការនាំ​ខ្សាច់​ស​ចេញ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ