លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អភិវឌ្ឍន៍តំបន់បោសសម្អាតមីន)

  ​អង្គការ​(JMAS)​ជប៉ុន​​ស្វែងរក​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​​តំបន់​ដែល​ខ្លួន​បាន​បោសសម្អាត​មីន​រួច​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ