លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អតីប្រធានាធិបតីវៀតណាម)

 អ្វី​ជា​ខ្លឹមសារ​របស់​លោក​ហ៊ុន សែន លើ​សៀវភៅ​ក្រាំង​មាសមរណទុក្ខ​រដ្ឋ​វៀតណាម​?

លោក​ហ៊ុន សែន ទៅ​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​សព​អតីត​ប្រធានាធិបតី​វៀតណាម​