លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អតីតសង្គ្រោះជាតិ)

បើ​នៅ​រារែក​អាច​យឺត​ពេល​សម្រាប់​មន្ដ្រី​អតីត​CNRP​ចូល​សង្វៀន​នយោបាយ​ជាថ្មី​?

លោក​ហ៊ុន សែន ​ចំអក​អតីត​​បក្សប្រឆាំង​ ដែល​ចង់​ដឹកនាំ​​រដ្ឋសភា​​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៣​