លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អតីតមន្រ្ដីCNRP)

លោកគង់ គាំ៖បក្សឆន្ទៈខ្មែរ ផ្ដល់ឱកាសថ្មី ដល់អតីតមន្រ្ដី នៃអតីតCNRP

 អតីតមន្រ្ដីCNRP យល់ថា គម្រោងកំណែទម្រង់ លើវិស័យការពារជាតិ គឺជារឿងល្អ

លោកហ៊ុន ម៉ានី ប្រតិកម្មចំពោះពាក្យពេចន៍ នឹងទង្វើបែបអសីលធម៌ របស់អតីតមន្រ្ដីCNRPមួយរូប

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ