លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អតីតមន្ដ្រី​CIA)

 អតីតមន្ដ្រី​CIA​​ម្នាក់​​ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់ថា​​បាន​លក់​ព័ត៌មាន​​សម្ងាត់​​ឲ្យ​ចិន​

​​​អតីត​មន្ដ្រី​CIA​​​អាមេរិក​ម្នាក់​ជាប់​ពន្ធនាគារ​​​១៩​ឆ្នាំ​​​រឿង​លួច​​​ស៊ើបការណ៍​​​ឲ្យ​ចិន​

អតីតមន្ដ្រី​CIA​​ម្នាក់​​ជាប់ពន្ធនាគារ​​២០​ឆ្នាំ​​ករណី​​លួច​ស៊ើបការណ៍​​ឲ្យ​ចិន​