លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អច្ឆរិយៈកម្ពុជា)

លោក​ហ៊ុន សែន ជួបនិស្សិតហុង ភា​រិន ដើម្បីបំពេញបំណងរបស់គាត់

និស្សិត ហុង ភា​រិន មាន​បំណង​ទៅ​ប្រកួត​សមត្ថភាព​ចងចាំ​លំដាប់​ពិភពលោក​នៅ​ចិន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ