លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល)

អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មានមួយ​ស្តីពី​«​សក្តានុពល​នៃ​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​»​ស្អែក​នេះ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ