លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការWTO)

លោកហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យសមាជិកWTOបន្តគាំទ្រកម្ពុជា

លោក​ដូណាល់ ត្រាំ​​ព្រមាន​​ដក​អាមេរិក​​ចេញពី​អង្គការ​​ពាណិជ្ជកម្ម​​ពិភពលោក​