លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការNPA)

អាមេរិក​ផ្តល់​ជាង​$៤២​ម៉ឺន​ដល់​ស៊ីម៉ាក់​សម្រាប់​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​សំណល់​គ្រាប់បែក​ចង្កោម​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ