លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការ​WWF កម្ពុជា)

 អង្គការ​WWF កម្ពុជា កោតសរសើរ​និង​គោរព​ចំពោះ​ការលះបង់​របស់​ឧទ្យានុ​រក្ស​