លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការសមាគម)

​អង្គការ​សមាគម​ចំនួន​៤​​ព្រមាន​ពី​ផលប៉ះពាល់​​នៃ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់​បឹងទំពុន​​

 សមាគម​​និង​​អង្គការ​​សរុប​​ចំនួន​​២០​​ត្រូវ​​លុប​​ចេញ​ពី​​បញ្ជី​​កាល​ពី​​ឆ្នាំ​​២០១៧​

សត្វ​ខ្សឹប អាច​នឹង​ត្រូវ​ផុត​ពូជ​ដោយសារ​គម្រោង​សង់​ខ្សែ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី​