លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្ករស)

ស្រូវ អង្ករស និងត្រី ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតិឲ្យធ្វើការនាំចេញវិញហើយ

លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ​ថា ​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈអង្ករ​សរីរាង្គ​ជាង​២០០​តោនត្រូវបាននាំចេញ​ទៅ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប

អត្ថប្រយោជន៏នៃអង្ករសម្រូប

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ