លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អគារខ្ពស់ៗ)

ចិន​គ្រង​តំណែង​​ជា​ប្រទេស​​បាន​សាងសង់​​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ច្រើន​បំផុត​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧

នៅ​កម្ពុជា​មាន​អគារ​ខ្ពស់​ចាប់ពី​៥​ជាន់​ឡើង​ទៅ​ចំនួន​៩០១​អគារ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ