លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ហូបនំបញ្ចុក)

លោក​ហ៊ុន សែន អរគុណ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅប្រទេស ដែល​ចូលរួម​ពិសារ​នំ​បញ្ចុក​