លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស្រូវវស្សា​រខូចខាត)

ស្រូវវស្សា​ជិត៣ពាន់​ហិកតា​​ខូចខាត​ទាំងស្រុង​​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​​នៅខេត្ត​កំពង់ធំ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ