លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស្រុកព្រៃកប្បាស)

លោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញពិនិត្យមើលការធ្វើស្រែ និងសំណេះសំណាលជាមួយកសិករក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស