លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស្នងការ​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ)

ផ្លូវ​១៣​ទីតាំង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​បិទ​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​អ៊ុំ​ទូក​

 កម្ពុជា​ស្នើ​វៀតណាម​ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ក្រុម​កុម៉ង់ដូ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ