លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស៊ុបឆ្អឹងជំនីជ្រូក)

សិង្ហ​បុរី​៖​​ព្រោះ​ស៊ុប​​ឆ្អឹងជំនី​ជ្រូក​​បុរស​ម្នាក់​​ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​​៦​សប្ដាហ៍​